logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Når et barn indskrives på Asgaard-Sødinge, ligger der i handleplanen en beskrivelse af barnet og en række mål for opholdet. I løbet af de første tre måneders ophold lærer både de pædagogiske medarbejdere og lærerne barnet at kende. Der afholdes en behandlingskonference på barnet, hvor alle medarbejdere kommer med deres iagttagelser og input. Til stede på konferencen er også Asgaard-Sødinges psykolog, Laura Emilie Nielsen. Forinden har barnets kontaktperson talt med barnet og fået dets indtryk og holdninger.

Efter konferencen udarbejder psykologen en behandlingsplan på barnet. Behandlingsplanen, der også drøftes med barnet, er herefter Asgaard-Sødinges interne arbejdsplan, og den er kendt af alle medarbejdere.

Behandlingsplanen revideres efter behov. Udviklingen i barnets behandlingsplan, beskrives i de halvårlige statusrapporter.