logo

Vi har 1 ledig plads

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

 

Gennem årene har vi set, hvordan børnene og de unge falder til ro i en ydre struktur, der giver tryghed, beskyttelse og stabilitet, og med voksne, der er imødekommende, omsorgsfulde og nærværende. Tilsammen skaber det en ramme, der er så professionel og solid, at den bliver stående, uanset hvilke situationer, der opstår. Samtidig hjælper den børnene og de unge til ikke selv at vælte.

Rammen giver de svære følelser som angst, vrede og depressive plads til at vise sig, så de voksne kan få lov til at hjælpe børnene og de unge med disse. Strukturen og forudsigeligheden bliver så at sige et “bagtæppe” for relationsarbejdet.

Vores tilgang til de unge handler ikke – kun – om at regulere adfærd. Vi arbejder med følelserne og det, der ligger bag adfærden. Ofte vil hverken følelsesudtrykkene og adfærden være alderssvarende. Angst, depressive følelser og aggression er svære følelser for os alle, men børn og unge, der har erfaringer med svigt og afstandtagen skal have ekstra hjælp til at håndtere disse følelser. Og de skal have et frirum og en frihed til at vise disse følelser og få dem bearbejdet. 

Skolens lærere har samme socialfaglige tilgang som Asgaard-Sødinges øvrige medarbejdere. Derudover bruger de en lang række supplerende metoder og tilgange, afhængigt af den enkelte elevs udfordringer, og afhængigt af, hvordan lærerne vurderer, de bedst kan forstå og motivere eleverne. Læs mere under skolen.

Et eksempel, der viser, hvordan vi tænker og arbejder:
Værelset roder, den unge er træt men fristet af en biograftur. Hvad gør den voksne?
I en situation med en ung med sociale vanskeligheder men med personlige ressourcer vil man kunne sige: Hvis du rydder op og hviler dig lidt, så kan du gå i biffen. Den unge vil kunne tænke over, om bifturen er det værd - ok, jeg rydder op og hviler mig, og...
Unge uden en velfungerende indre struktur magter ikke dette. Den voksne kobler ikke biografen med oprydning og hvil. Den voksne vil sige: Du har brug for at rydde op på dit værelse, for det er ikke rart for dig at være her, kom nu gør vi det sammen. Og tilføje: Du skal ikke i biografen i dag, du har simpelthen haft for dårlig en dag. Skal vi sætte os og hygge sammen? Og så håndterer vi de følelser, denne ramme måske udløser hos den unge.