logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

På opholdsstedet modtager vi børn og unge fra hele landet i alderen fra 7 til 18 år ved indskrivningen. Vi foretager altid en vurdering af, om Asgaard er det rigtige sted for barnet - herunder om barnet eller den unge passer ind i den aktuelle børne- ungegruppe - før vi siger ja.

Børnene eller de unge kan have angst, depression eller personligheds- eller tilknytningsforstyrrelse. Deres adfærd kan være umoden, udadreagerende eller selvskadende. De kan have generel mistillid til voksne, de kan være jeg-svage, mangle ansvarsfølelse eller forståelse af sociale normer og/eller mangle selv- og kropsbevidsthed.

Vi modtager ikke børn og unge med alvorlig kriminalitet og vold eller behov for afvænning fra rusmidler.