logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Visitationsprocess til opholdssted og intern skole

1.     Anbringelseskommune kontakter forstander og fremsender dokumenter på barnet, dette skal inkludere beskrivelse af anbringelsesårsag og forventet behandlingsmål.

2.     Forstander, psykolog og afdelingsleder gennemlæser dokumenter og mødes for at vurdere om processen skal forsætte eller om barnet vurderes bedre placeret andetsteds. Overvejelser involverer følgende:

2.1.1.  Hvorvidt barnet passer ind i målgruppen.

2.1.2. Hvilken tilgang barnet har brug for, er der særbehov som ikke kan opfyldes?

2.1.3. Hvilken gruppe unge bor allerede på stedet? Er der umiddelbare udfordringer med integration i gruppen?

2.1.4. Hvor uddybende er papirer på den unge? Er der behov for mere viden eller evt psykologiske undersøgelse som krav for indskrivning?

 

3.     Hvis visitationsprocessen fortsættes, mødes forstander, psykolog og afdelingsleder med sagsbehandler/anbringelseskonsulent til en uddybende samtale. Her snakkes uddybende omkring barnets udfordringer, styrker, støttebehov, behandlingsmål, forventninger til behandlingsstedet, årsager til anbringelse, forventet anbringelseslængde etc. Endelig godkendelse til visitering fra Asgaard finder sted efter dette møde. Her vurderes også hvorvidt barnet skal starte intern skole eller ej. Skoleleder inddrages herefter i den videre process.

4.     Sagsbehandler besøger opholdssted og evt skole.

5.     Forældre besøger opholdssted og skole.

6.     Barnet besøger opholdssted og skole.

7.     Personale informeres om barnets endelig opstart og inviteres til online gennemgang med psykolog.

8.     Personale, på opholdssted og skole, får gennemgået relevante sagsakter og baggrund for anbringelse, dette inkluderer også observationspunkter og psykologisk vurdering samt tilgang.

9.     Barnet starter på Asgaard, dette planlægges af kontaktpædagog og afdelingsleder.

10.  De første tre måneder er observationsperiode, her dokumentere personale på observationspunkter og lærer barnet at kende.

11.  Cirka 3 måneder efter ankomst udarbejdes delmål og ved næste planlagte behandlingsplansmøde, udarbejdes behandlingsplan.

 

Visitationsprocess til skole:

1.     Kommune kontakter forstander og fremsender dokumenter på barnet

2.     Forstander, psykolog og skoleleder gennemlæser papirerne og mødes for at vurdere om processen skal gå videre eller om barnet afvises. Overvejelser involverer følgende:

2.1.1. Hvorvidt barnet passer ind i målgruppen

2.1.2. Hvilken tilgang barnet har brug for, er der særbehov som ikke kan opfyldes?

2.1.3. Hvilken gruppe unge er allerede i klassen? Er der udfordringer i forhold til disse?

3.     Sagsbehandler besøger opholdssted og evt skole.

4.     Forældre besøger skole.

5.     Barnet besøger skole.

6.     Personale informeres om barnets endelig opstart og inviteres til gennemgang med psykolog.

7.     Personale får gennemgang af sagsakter og baggrund for anbringelse af psykolog, dette inkluderer også observationspunkter og vurdering samt tilgang.

8.     Barnet opstarter i skolen, dette planlægges af klasseteamet.

 

 

 

 

Visitationsprocess til opholdssted og intern skole

1.     Anbringelseskommune kontakter forstander og fremsender dokumenter på barnet, dette skal inkludere beskrivelse af anbringelsesårsag og forventet behandlingsmål.

2.     Forstander, psykolog og afdelingsleder gennemlæser dokumenter og mødes for at vurdere om processen skal forsætte eller om barnet vurderes bedre placeret andetsteds. Overvejelser involverer følgende:

2.1.1. Hvorvidt barnet passer ind i målgruppen.

2.1.2. Hvilken tilgang barnet har brug for, er der særbehov som ikke kan opfyldes?

2.1.3. Hvilken gruppe unge bor allerede på stedet? Er der umiddelbare udfordringer med integration i gruppen?

2.1.4. Hvor uddybende er papirer på den unge? Er der behov for mere viden eller evt psykologiske undersøgelse som krav for indskrivning?

 

3.     Hvis visitationsprocessen fortsættes, mødes forstander, psykolog og afdelingsleder med sagsbehandler/anbringelseskonsulent til en uddybende samtale. Her snakkes uddybende omkring barnets udfordringer, styrker, støttebehov, behandlingsmål, forventninger til behandlingsstedet, årsager til anbringelse, forventet anbringelseslængde etc. Endelig godkendelse til visitering fra Asgaard finder sted efter dette møde. Her vurderes også hvorvidt barnet skal starte intern skole eller ej. Skoleleder inddrages herefter i den videre process.

4.     Sagsbehandler besøger opholdssted og evt skole.

5.     Forældre besøger opholdssted og skole.

6.     Barnet besøger opholdssted og skole.

7.     Personale informeres om barnets endelig opstart og inviteres til online gennemgang med psykolog.

8.     Personale, på opholdssted og skole, får gennemgået relevante sagsakter og baggrund for anbringelse, dette inkluderer også observationspunkter og psykologisk vurdering samt tilgang.

9.     Barnet starter på Asgaard, dette planlægges af kontaktpædagog og afdelingsleder.

10.  De første tre måneder er observationsperiode, her dokumentere personale på observationspunkter og lærer barnet at kende.

11.  Cirka 3 måneder efter ankomst udarbejdes delmål og ved næste planlagte behandlingsplansmøde, udarbejdes behandlingsplan.