logo

Vi har 1 ledig plads

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Opholdsstedets målgrupper

På opholdsstedet modtager vi børn og unge fra hele landet i alderen fra 7 til 18 år ved indskrivningen. Vi foretager altid en vurdering af, om Asgaard er det rigtige sted for barnet, herunder om barnet eller den unge passer ind i den aktuelle børne- ungegruppe, før vi siger ja.
Børnene eller de unge kan have angst, depression eller personligheds- eller tilknytningsforstyrrelse. Deres adfærd kan være umoden, udadreagerende eller selvskadende. De kan have generel mistillid til voksne, de kan være jeg-svage, mangle ansvarsfølelse eller forståelse af sociale normer og/eller mangle selv- og kropsbevidsthed.
Vi modtager ikke børn og unge med alvorlig kriminalitet og vold eller behov for afvænning fra rusmidler.

Skolens målgrupper

På skolen modtager vi dels børn fra opholdsstedet og dels eksterne elever fra 7 til 18 år med nogle af følgende udfordringer:
• Har haft en ustabil skolegang
• Har negative erfaringer med undervisning
• Har haft mange konflikter med klassekammeraterne eller haft svært ved at være i socialt samspil
• Er svære at fastholde i undervisningen
• Er lette at aflede
• Har nedsat koncentrationsevne
• Har indlæringsproblemer pga psykiatriske diagnoser