logo

Vi har 1 ledig plads

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Vores hyggelige opholdssted i den nedlagte friskole i Sødinge har plads til ni børn/unge mellem 7 og 18 år ved indflytningen. Herudover har vi to små huse på matriklen med plads til 4 unge, der er ved at være klar til udflytning. Vi har mulighed for, at unge kan bo her under efterværn, ligesom vi også yder støtte ud af huset til unge, der er flyttet fra Asgaard-Sødinge.

Vi ligger i cykelafstand til den lokale folkeskole, Nordagerskolen, til sports- og fritidsaktiviteter og til ungdomsklubben. Vi er også tæt på offentlig transport og relativt tæt på motorvejen. Børn og unge, der bor på opholdsstedet har derfor gode muligheder for at se deres venner og netværk uden for opholdsstedet, og det er nemt at komme på besøg for familie og venner.