logo

Vi har 1 ledig plads

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

 

På opholdsstedet modtager vi børn og unge fra hele landet i alderen fra 7 til 18 år ved indskrivningen. Vi foretager altid en vurdering af, om Asgaard er det rigtige sted for barnet, herunder om barnet eller den unge passer ind i den aktuelle børne- ungegruppe, før vi siger ja.

Børnene eller de unge kan have angst, depression eller personligheds- eller tilknytningsforstyrrelse. Deres adfærd kan være umoden, udadreagerende eller selvskadende. De kan have generel mistillid til voksne, de kan være jeg-svage, mangle ansvarsfølelse eller forståelse af sociale normer og/eller mangle selv- og kropsbevidsthed.

Vi modtager ikke børn og unge med alvorlig kriminalitet og vold eller behov for afvænning fra rusmidler.