logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Vores overordnede mål for skolen og opholdsstedet er at støtte og stimulere de unges personlige, psykiske, sociale og faglige udvikling, så de ud fra egne forudsætninger og personlig baggrund, bliver i stand til at leve en tilfredsstillende og selvstændig tilværelse som hele, myndige og ansvarlige unge mennesker.
 
Vores mål for de enkelte unge er at opbygge overskuelige rammer for dem, og med udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer at skabe motivation til at de udfolder sig, samtidig med at vi udfordrer dem ved at stille (realistiske) krav.
 
Gennem vores arbejde vil vi være medvirkende til:
 
• At skabe tillidsforhold og troværdighed mellem den unge og voksne.
• At skabe optimale forudsætninger for kontakt mellem den unge og forældre, sammen med den anbringende kommune.
• At hjælpe den unge med at finde og acceptere egen identitet og sætte realistiske fremtidsmål
• At skabe et netværk uden for Asgaard-Sødinge med udgangspunkt i tryghed og accept.
• At give de unge en overskuelig og forudsigelig hverdag og støtte dem, så de tager ansvar for eget liv.
• At skabe en dagligdag, som ligner en almindelig families med omsorg, skolegang, arbejde, opgaver, fritid og socialt samvær.