logo

Vi har 1 ledig plads

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

Fagligheden på Sagaard-Sødinge er i stadig udvikling, så vi både på opholdsstedet og skolen kan give børnene og de unge de bedste vilkår. Vi prioriterer metoder og tilgange, hvor vi kan kombinere børnenes og de unges behov for både omsorg og nærhed OG professionelle voksne. Vores faglighed afspejler vores målgrupper, og vi inddrager til stadighed de eksperter, der bedst muligt kan hjælpe os med at udvikle os som ledelse og medarbejdergruppe.