logo

Vi har 1 ledig plads

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

På Asgaard-Sødinge mener vi, at der er noget godt i alle mennesker.
Vi mener, at vi mennesker udvikler os i samspillet med andre. Vi afspejles i vores relationer til andre, vi lærer af andre og vi påvirkes af deres meninger og holdninger - samtidig med, at vi påvirker andre. Vi møder derfor børnene med både omsorg og nærvær og bruger os selv som mennesker i dette møde.
Vi mener, at børn og unge så vidt som muligt skal inddrages i udarbejdelsen af egne og fælles planer og skal have indflydelse på de fysiske rammer og aktiviteterne på stedet.
Vi mener, at børnenes og de unges forældre skal behandles respektfuldt, at de er eksperter i deres børns liv og skal inddrages som sådan.
Vi mener, at en positiv og anerkendende tilgang, både til børnene og de unge, til forældre og andre pårørende og til kommunale samarbejdsparter er vigtig overalt på skolen og opholdsstedet.
Vi vægter et arbejdsmiljø, hvor alle kommer til orde og føler sig trygge i samarbejdsrelationen. Vi har fokus på høj faglighed og udvikling i personalegruppen.