logo

Vi har 1 ledig plads

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

Der er ansat seks pædagoger på opholdsstedet, forstander, viceforstander og afdelingsleder, en administrativ medarbejder samt køkkenassistent og pedel.

Ved ansættelsen lægger vi vægt på at få medarbejdere, der brænder for at arbejde med udsatte børn og unge. Alle vores pædagoger er uddannede, og vi deltager alle i det fælles efteruddannelsesforløb, der startede i 2015.