logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Indskolingen er for børn og unge fra børnehaveklassen til 4.-5.-klasses niveau.
Eleverne ankommer mellem 8 og 8.45. De bydes hver især velkommen, og vi får et første indtryk af, hvordan ”dagsformen” er, så det kan indgå i vores overvejelser over dagens forløb. Skoledagen veksler mellem korte sekvenser med fællesundervisning, fællesopgaver og oplæsning, individuelle opgaver, små tests og pauser. Der er idrætstimer med boldspil i vores hal og frivillige moduler i vores musiklokale og i vores kreative ”værksted”.
Vores fokus – ud over de konkrete, faglige læringsmål – er at det skal være rart at gå i skole. Vi arbejder med elevernes motivation, koncentrationsevne og samarbejdsevne. Ofte foregår socialtræningen sammen med opholdsstedets pædagoger.
Oscar er 10 år, da han kommer til skolen. De første dage sidder han hele tiden og banker med hånden ind i væggen. I stedet for at sige, at “det skal du stoppe med”, spørger vi ham og os selv, hvad han mon vil sige med det. Vi bliver ved med at sidde nede ved ham for at skabe kontakt. Langsomt viser det sig, at han har svært ved at omskabe tanker til ord. Han skal simpelthen have meget - meget - lang tid til at svare. I folkeskolen blev læreren tit vred, fordi han ikke forstod det, og fordi hele undervisningen gik i stå. Så lukkede Oscar ned. Her har vi muligheden for at tage os tiden. Det viser sig, at Oscar ved utroligt meget om nogle ting, og så er der noget at bygge videre på.