logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

På skolen modtager vi dels børn fra opholdsstedet og dels eksterne elever fra 7 til 18 år med nogle af følgende udfordringer:

• Har haft en ustabil skolegang
• Har negative erfaringer med undervisning
• Har haft mange konflikter med klassekammeraterne eller haft svært ved at være i socialt samspil
• Er svære at fastholde i undervisningen
• Er lette at aflede
• Har nedsat koncentrationsevne
• Har indlæringsproblemer pga psykiatriske diagnoser.
 
Vi modtager børn og unge fra hele Fyn.