logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

På skolen modtager vi dels børn fra opholdsstedet og dels eksterne elever fra 7 til 18 år med nogle af følgende udfordringer:

• Har haft en ustabil skolegang
• Har negative erfaringer med undervisning
• Har haft mange konflikter med klassekammeraterne eller haft svært ved at være i socialt samspil
• Er svære at fastholde i undervisningen
• Er lette at aflede
• Har nedsat koncentrationsevne
• Har indlæringsproblemer pga psykiatriske diagnoser.
 
Vi modtager børn og unge fra hele Fyn.