logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Asgaard-Sødinge har, efter at det nye evalueringsmodul fra Planner4You blev tilgængeligt, udviklet et skema til anvendelse ved ungesamtaler.

Første afsnit af dette skema er udfærdiget, så det er generelt for alle unge på Asgaard og dækker primært dagligdagen. Andet afsnit er udarbejdet i samarbejde med kontaktpædagogen og det personale, som ofte varetager ungesamtalen og tager udgangspunkt i den unges aktuelle fokusområder og arbejdspunkter, igen med afsæt i den aktuelle handleplan.

Vi har givet mulighed for både at svare med ord i et tekstfelt og for at svare på en skala fra 1-10, hvor 1 er det dårligste og 10 det bedste. Vi tilstræber med vores spørgemåde at få den unge til at reflektere over spørgsmål og svar fra flere vinkler. De skalérbare svar kan efter mere end én ungesamtale aflæses i en progressionslinie, som benyttes som udgangspunkt for nye drøftelser ved næste ungesamtale. Ligeledes er denne progressionslinie et godt redskab til udvikling og målretning af vores pædagogiske indsats.