logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

Asgaard-Sødinge er et opholdssted med 13 pladser (9 på opholdsstedet og 4 i udslusning) og en tilknyttet skole med plads til 20 elever, både interne og eksterne. Vi bor på en trelænget gård 2 km fra Ringe. Vi har udelukkende uddannet personale, og vi tilbyder både socialpædagogisk støtte, undervisning og behandling i professionelle, hyggelige og omsorgsfulde rammer.
 
Asgaard-Sødinge har et fritidshus på Langeland, der benyttes til ferier og weekender med de unge, og som et tilbud til forældre til børn anbragt hos os, der dermed får mulighed for at få lidt ferie sammen som familie.
 

 

”Det er socialtilsynets vurdering, at der er en faglig og kompetent ledelse på opholdsstedet, at den måde, de har organiseret sig på er hensigtsmæssig og giver ro og stabilitet til gavn for både børnene/de unge og medarbejderne”.
---Socialtilsyn Midt, uanmeldt besøg , februar 2016