logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

Om målgruppen

På skolen modtager vi dels børn fra opholdsstedet og dels eksterne elever fra 7 til 18 år med nogle af følgende udfordringer:

• Har haft en ustabil skolegang
• Har negative erfaringer med undervisning
• Har haft mange konflikter med klassekammeraterne eller haft svært ved at være i socialt samspil
• Er svære at fastholde i undervisningen
• Er lette at aflede
• Har nedsat koncentrationsevne
• Har indlæringsproblemer pga. psykiatriske diagnoser

Om skolen

Skolens medarbejdere er læreruddannede eller terapeuter med lang erfaring og relevant videreuddannelse. Skoledagen og de fysiske rammer på skolen er opbygget, så de giver de enkelte elever mest mulig tryghed og mulighed for at tilegne sig viden. Eleverne er inddelt i små undervisningsmiljøer med to lærere til 5-8 elever. Der er ro i undervisningen og fokus på, at alle eleverne skal have det rart. Vi arbejder med målstyret undervisning. 90 % af eleverne indstilles til 9. klasses afgangsprøver. Vi har et udstrakt samarbejde med den lokale folkeskole.
 
Vi har plads til 23 elever.
 
Se mere om skolen her.