logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Vi værdsætter et godt samarbejde med kommunerne. Vores mål er et relevant informationsniveau, der holder kommunen orienteret om, hvordan det går med børnene/de unge.
 
De halvårlige statusrapporter for børnene på opholdsstedet tager udgangspunkt i handleplanen og indeholder systematiske input fra behandlingsplanen og ungesamtalerne. Asgaard-Sødinge har, efter at det nye evalueringsmodul fra Planner4You blev tilgængeligt, udviklet et skema til anvendelse ved ungesamtaler, der er et godt redskab til udvikling og målretning af vores pædagogiske indsats og afrapportering til kommunen.

Skolen sender to gange årligt status på eleverne til deres sagsbehandler plus PPR, forældre og andre, der deltager i statusmøderne. Rapporterne bliver på forhånd gennemgået med hver enkelt elev.
 
Læs mere på vores hjemmeside www.opholdsstedetassgard.dk eller ring på 62 62 37 62 eller 51 14 49 31 og få en snak med leder Lars Lykke.