logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

For at vi alle kunne få den samme baggrundsviden og teoretiske fundament for denne tankegang omkring rammen og strukturen, startede alle medarbejderne på Asgaard-Sødinge – både opholdsstedet og skolen - i 2015 et fælles organisationsudviklings- og efteruddannelsesforløb i psykodynamisk miljøterapi.
 
Forløbet varetages af cand.psych Heidi Rose, der er specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi, og af professor, cand.psych og ph.d. Steen Visholm.

Forløbet har tre grundelementer: Udviklingspsykologi, miljøterapi samt organisation og ledelse, som varetages af forskellige undervisere De enkelte forløb tilrettelægges, så de passer til Asgaard-Sødinges behov og målgruppe.