logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Så tager vi hul på 2019. Opholdsstedet Asgaard-Sødinge vil gerne takke for samarbejdet i det forgangne år og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2019.
 
Tidligere elev kan nu kalde sig automekaniker
Den 21-årige Daniel har gennemført erhvervsuddannelsen på Svendborg Erhvervsskole som automekaniker.
Et stort tillykke og ’godt gået’ til Daniel fra os her på Asgaard-Sødinge. Daniel boede hos os i otte år, mens han tog sin 9. klasses eksamen og kom i gang med mekanikerfaget.
 
Efteruddannelse af samlet personalegruppe på Asgaard-Sødinge
Siden 2016 har vi haft et miljø terapeutisk uddannelsesprogram for alle ansatte på Asgaard-Sødinge. Uddannelsens indhold varetages af den erfarne cand. psyk. Heidi Rose, der er specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Vi har haft mange forskellige undervisere, som har bidraget til en høj faglig udvikling på Asgaard-Sødinge og har derfor valgt at fortsætte samarbejdet med Heidi Rose.
 
Stor spredning i aldersgruppen på Opholdsstedet
Vi har en rigtig fin aldersmæssig spredning på de indskrevne børn og unge i bodelen. Den yngste er 9 år og den ældste er 22 år gammel. Vi oplever dette som meget positivt for den samlede ungegruppe, da børnene/de unge lærer at omgås og tage hensyn til andre som ikke er jævnaldrende med dem selv. De bruger hinanden som rollemodeller og de ældste og mest velfungerende unge bliver brugt som kulturbærere på Asgaard-Sødinge. De mindste børn går i vores interne skole på Asgaard-Sødinge. Fire unge er efter endt skolegang på Asgaard-Sødinge Skole påbegyndt følgende uddannelser: KUU på Fåborg Produktionsskole, Dyrelinjen på Elsesminde Produktionsskole, HF i Svendborg og gymnasiet i Ringe.
 
Skolen delt i tre klasser
Vi har valgt at dele eleverne i tre klasser for at minimere den angst og uro, det medfører for eleverne at være i større grupper. Det giver også en meget bedre mulighed for at undervisningsdifferentiere, og derved tilgodese den enkelte elevs faglige niveau. I det faglige arbejde i klasserne er der mange gentagelser og en stor genkendelighed i den måde, vi afvikler aktiviteterne på. Vi tilstræber, at de voksne i gruppen er gennemgående i alle fag. Tirsdag, onsdag og fredag har vi desuden en årspraktikant fra Den Frie Lærerskole, der b.la. bidrager med værkstedsorienterede aktiviteter. Gennemgående voksne i klassen giver børnene større overskud til at rette opmærksomheden på samvær og de hensyn, dette kræver.
 
Åbning af ny afdeling
Vi har ansøgt Socialtilsyn Midt om at åbne en ny afdeling, med 6 døgnpladser til opstart 1-4-2019. Den nye afdeling er beliggende 15 km fra Asgaard-Sødinge.
Hvis du ønsker at få direkte besked, når vi i fremtiden har en ledig plads. Så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.