logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Den 1. april 2019 overtog vi nøglerne til vores nye afdeling i Haagerup, Socialtilsynet godkendte afdelingen torsdag den 4. april, og det første barn flyttede ind mandag den 8. april. I Haagerup har vi seks døgnpladser, og vi er godkendt til samme målgruppe som i Sødinge.

Tankerne bag at åbne en ny afdeling var bl.a. at styrke det faglige indhold i skolen ved at skabe et overtal af elever i døgnbehandling i alle klasser. De eksterne skolebørn i klasserne har ofte brug for meget socialpædagogisk støtte, inden de er klar til at modtage læring. Dette medfører, at behandlingsarbejdet fylder uforholdsmæssigt meget i forhold til det faglige i undervisningen.

Den nye afdeling fungerer som en selvstændig enhed med egen børn/unge- og personalegruppe. Louise og Luna, som begge har været ansat på Asgaard-Sødinge siden åbningen i 2009, er blevet ansat som henholdsvis daglig leder og stedfortræder. Dette har været med til at sikre, at den pædagogiske linje og ”ånden” fra Asgaard-Sødinge er videreført til Haagerup.  Da Haagerup er en lille afdeling med kun seks døgnpladser, er det nogle mindre rammer, og der er færre voksne, børnene skal forholde sig til.
I det faglige pædagogiske behandlingsarbejde er der et tæt samarbejde i hele organisationen. Personalet i Haagerup og Sødinge modtager fælles undervisning på vores uddannelsesdage minimum 6 gange årligt.

Haagerup

Asgaard-Haagerup er nu fuldt belagt, og der er blevet ansat en dygtig personalegruppe, som har ydet et stort stykke arbejde med at få Asgaard-Haagerup etableret.

Den 1. februar 2020 ansætter vi en psykolog på fuld tid ud over Gudrun, p.g.a. vi har fået flere børn i døgn og skole og for at højne vores miljøterapeutiske behandlingsarbejde. Det vil også give os mulighed for at tilbyde samtaler til forældre og børn m.m.

Den 28. september 2019 fyldte Asgaard-Sødinge 10 år. Dette fejrede vi ved, at alle børn og voksne var en tur i Legoland fredag den 11. oktober. På trods af regnvejr havde vi en dejlig dag med mange positive oplevelser børn og voksne imellem.