logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Vurderinger:
Der udføres et seriøst og målrettet pædagogisk arbejde med opholdsstedets elevgruppe, hvor der skabes
muligheder i forhold til den enkelte elev og dennes udfordringer.

Elevsammensætning er ”mangfoldig” og kræver
klart en professionel tilgang. Det vurderes klart at denne professionalisme bringes for dagen på Asgaard-Sødinge.
Der er en kompetent ledelse og personalegruppe på stedet, som engagerer sig i at stimulere og motivere
elevgruppen til at lære.

Lokaler:
Undervisningen foregår i klasselokaler, som er indrettet med individuelle arbejdspladser. Indretningen signalerer
undervisning og er ”gjort” på en måde, så både individuel som kollektiv undervisning kan praktiseres. Der er
indrettet velegnede lokaler til undervisning i idræt, billedkunst, biologi med mulighed for at eleverne kan dyrke
specifikke interesser af praktisk karakter.

Organisering:
Lovens krav om minimumstimetal for de pågældende klassetrin er opfyldt. Skema m.v. er indsendt til FMK.

Samarbejde:
Der er aftalt et kommende samarbejde mellem én elev fra Asgaard og den nye science linje på Nordagerskolen. I
øvrigt fortsætter det forbilledlige samarbejde om afgangsprøver.
Der samarbejdes med den Frie Lærerskole, hvor studerende kommer og medvirker til udvikling af mere bevægelse
i skoledagen.

Initiativer fra ”De syvs” samarbejde oplistes nedenstående:
Fælles uddannelse af en NLP
Matematik og dansk møder
Mini terminsprøver med elever på tværs af skoler
Fagsekretariat for Undervisning Side 2 19-12-2014
Understøttende fag: Pedel medhjælper, motocross linje,
Fælles idrætsdag (Natur- og Helhedsskolen)
Fælles temadag om ADHD (Natur- og Helhedsskolen)
Musik (Asgaard-Sødinge)
Fysik (Holbrogaard)
Motion (Natur- og Helhedsskolen)
Databaser (Æblegaarden)

Der er således bestræbelser på at udmønte aftalen fuldt ud, til gavn for eleverne!