logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Vurderinger:
Der udføres et seriøst og målrettet pædagogisk arbejde med opholdsstedets elevgruppe, hvor der skabes
muligheder i forhold til den enkelte elev og dennes udfordringer.

Elevsammensætning er ”mangfoldig” og kræver
klart en professionel tilgang. Det vurderes klart at denne professionalisme bringes for dagen på Asgaard-Sødinge.
Der er en kompetent ledelse og personalegruppe på stedet, som engagerer sig i at stimulere og motivere
elevgruppen til at lære.

Lokaler:
Undervisningen foregår i klasselokaler, som er indrettet med individuelle arbejdspladser. Indretningen signalerer
undervisning og er ”gjort” på en måde, så både individuel som kollektiv undervisning kan praktiseres. Der er
indrettet velegnede lokaler til undervisning i idræt, billedkunst, biologi med mulighed for at eleverne kan dyrke
specifikke interesser af praktisk karakter.

Organisering:
Lovens krav om minimumstimetal for de pågældende klassetrin er opfyldt. Skema m.v. er indsendt til FMK.

Samarbejde:
Der er aftalt et kommende samarbejde mellem én elev fra Asgaard og den nye science linje på Nordagerskolen. I
øvrigt fortsætter det forbilledlige samarbejde om afgangsprøver.
Der samarbejdes med den Frie Lærerskole, hvor studerende kommer og medvirker til udvikling af mere bevægelse
i skoledagen.

Initiativer fra ”De syvs” samarbejde oplistes nedenstående:
Fælles uddannelse af en NLP
Matematik og dansk møder
Mini terminsprøver med elever på tværs af skoler
Fagsekretariat for Undervisning Side 2 19-12-2014
Understøttende fag: Pedel medhjælper, motocross linje,
Fælles idrætsdag (Natur- og Helhedsskolen)
Fælles temadag om ADHD (Natur- og Helhedsskolen)
Musik (Asgaard-Sødinge)
Fysik (Holbrogaard)
Motion (Natur- og Helhedsskolen)
Databaser (Æblegaarden)

Der er således bestræbelser på at udmønte aftalen fuldt ud, til gavn for eleverne!