logo

Vi har 1 ledig plads

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Vurderinger:

 

Der udføres et seriøst og målrettet pædagogisk arbejde med opholdsstedets elevgruppe, hvor der skabes
muligheder i forhold til den enkelte elev og dennes udfordringer.
Der er en kompetent ledelse og personalegruppe på stedet, som engagerer sig i at stimulere og motivere
elevgruppen til at lære.
Der arbejdes med livshistorier – narrative fortællinger.

Lokaler:
Undervisningen foregår i to klasselokaler, som er indrettet med individuelle arbejdspladser. Indretningen signalerer
undervisning og er ”gjort” på en måde, så både individuel som kollektiv undervisning kan praktiseres. Der er ny
indretning og ny møblering i undervisningslokalerne og nye lokaler er taget i brug.
Der er desuden indrettet velegnede lokaler til undervisning i idræt, billedkunst, biologi med mulighed for at
eleverne kan dyrke specifikke interesser af praktisk karakter.

Organisering:
Skoledagen indledes med et morgenmøde, som danner rammen for en fælles social start på dagen. Hensigten er
at skabe struktur og overblik ved en gennemgang af dagens aktiviteter. Lovens krav om minimumstimetal for de
pågældende klassetrin er opfyldt.

Personalet har fokus på at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs faglige niveau.
Nordagerskolens matematikvejleder er tilknyttet skolen for afdækning af matematikkompetencer hos den enkelte
elev.
Oplægsholdere og undervisere udefra inviteres for at motivere eleverne yderligere. Der er et velfungerende
samarbejde med distriktsskolen. Der er fokus på værdien af dette samarbejde og det ønskes fortsat og udbygget.