logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

Det er tilsynets vurdering af opholdsstedet, at de i meget høj grad støtter og motiverer børnene/de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og praktikforløb. Der er et tæt samarbejde med den interne skole og bodelen på opholdsstedet, som gør, at børnene/de unge oplever det som en helhed, og det skaber tryghed for dem.

Socialtilsyn Midt, uanmeldt besøg , februar 2016.

Læs mere...