logo

Vi har 1 ledig plads

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

 
Information i forbindelse med anbringelsen på Opholdsstedet Asgaard-Sødinge
Anbragte børn og unges klagemuligheder:
Anbragte børn og unge over 12 år og forældremyndighedsindehavere kan klage:
  • Afgørelser truffet af Børn og Unge-udvalget eller kommunalbestyrelsen, kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger
  • Klager over anvendelsen af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter voksenansvarsloven indbringes for kommunalbestyrelsen (Sagsbehandler)
  • Klager til Ankestyrelsen har almindeligvis ikke opsættende virkning, dvs. at de kan gennemføres selv om der ligger en klage
Ret til domstolsprøvelse:
  • Mulighed for domstolsprøvelse af Ankestyrelsens afgørelser i klager over Børn og Unge-udvalgets afgørelser samt kommunalbestyrtelsens afgørelse om opretholdelse af tilbageholdelse