logo

Vi har 1 ledig plads pr. 1. oktober 2023

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

De børn og unge, der er indskrevet hos os, har alle vanskeligheder. De kan have en psykisk funktionsnedsættelse, have indlæringsvanskeligheder og mange nederlag bag sig i skolen, de kan have sociale udfordringer og have oplevet mange svigt.

Pædagogerne og lærerne på Asgaard-Sødinge er uddannet til bedst muligt at kunne hjælpe børnene og de unge med at tackle disse vanskeligheder. De har mange års erfaring fra arbejdet med udsatte børn og unge – og de kan lide deres arbejde!

Under punktet faglighed og under skolen har vi beskrevet vores tilgang og metoder mere til bunds. Men det, der sikkert også er vigtigt for jer forældre at vide, er, at vi modtager hver enkelt barn eller ung med nysgerrighed og glæde. At vi har både tid, lyst og medarbejderressourcer til at tage os rigtigt godt af jeres barn og få opbygget gode relationer. Og at vi løbende efteruddanner os, så vi kan inddrage lige præcist de metoder og tilgange, vi ved, virker for den enkelte. Blandt andet er vi alle i gang med et organisations- og efteruddannelsesprogram i miljøterapi og psykodynamik, lige som vi ønsker at arbejde med livshistoriefortællinger.
 
Det hører med til billedet, at vi stort set aldrig har magtanvendelser.