logo

Vi har 1 ledig plads

OMSORG OG NÆRHED

ER HØJT PRIORITERET

VOKSENSTØTTEN ER MASSIV

OG RUMMELIG

VI ER ET OPHOLDSSTED DER

TAGER UDGANGSPUNKT I

DEN UNGE OG DENNES BEHOV

STRUKTUREN OG RAMMERNE

ER FORUDSIGELIGE OG TRYGGE

Både de børn, der bor hos os, og eleverne på skolen får en eller to kontaktpædagoger, som løbende holder jer forældre orienteret om, hvordan jeres barn har det. Det er normalt også kontaktpædagogerne, I ringer til, hvis I har spørgsmål. Herudover inddrages I i statusmøder og i skole-hjemsamtaler på skolen – og efter behov selvfølgelig også på andre tidspunkter.